25/12/14  Chất lượng dạy học  34
NDĐT - Đó là thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Giá Rai (Bạc Liêu), người nhiều năm tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đặc biệt, thầy đã góp phần rất quan trọng đưa chất lượng giáo dục - đào tạo của huyện đi lên, bảy năm học liền (từ 2008-2014) ngành GD-ĐT ...